Phantom Shopping

Hogyan segíthet a Horeca újraindításában az aktív értékesítés?

Milyen egyéb tényezők visszamérése segíthet a bevétel maximalizálásában?

Az elmúlt egy során az életünk fenekestül felfordult a COVID járvány hatására: olyan dolgok, amik korábban természetesek voltak, pl. moziba járás, étteremben vacsorázás, belföldi és külföldi utazás is teljesen ellehetetlenülnek, határozatlan időre. Most, hogy már látjuk a pandémia utáni nyitás első jeleit, a vendéglátásban dolgozók lelkesen fogadják a visszatérő vendégeket, és ugyanez igaz fordítva is: az elmúlt egy évet nagyrészt szociálisan megtépázó időszak után az emberek alig várják, hogy újra társaságban töltsék a szabadidejüket.

Gazdaságilag a kiskereskedelmet sokkal kevésbé tépázta meg az elmúlt több mint egy év lezárásokkal teli időszaka, mint a Horeca piacot. Míg a kiskereskedelmet (kivéve a turista övezeteket) általánosságban stagnálás jellemzi, addig a Horeca piacon drasztikus visszaesés volt tapasztalható.

a járvány kirobbanása óta közel felére csökkent a Horeca ágazat forgalma, a teljes lezárások ideje alatt 75%-os forgalomcsökkenésről beszélünk.
Ezalatt az idő alatt a vendéglátóipar csak elvitelre dolgozott, a szállodák pedig csak üzleti utazókat fogadhattak.

A nyári hónapok sem hoztak lényeges fellendülést: még a legforgalmasabb hónapnak számító augusztus is 20%-kal elmaradt a 2019 augusztusi forgalomtól.

Habár a vendéglátó egységek házhozszállítással, míg a szállodák az üzleti turizmussal próbálták kompenzálni a kieső forgalmat, ez csupán legtöbbször éppencsak a túlélésre volt elegendő.
Szakértők szerint 2–4 év is szükséges lehet a teljes talpra álláshoz.

Azonban most, hogy a vendéglátóhelyek fokozatosan megnyithatnak (először a teraszok, majd a belső terek is), minden vállalkozás számára fontos lesz már a nyitás pillanatától a vendégek magas színvonalú kiszolgálására fókuszálni. A vendéglátók között hatalmas harc alakulhat ki a képzett munkaerőn túl a vendégekért is.

És habár a fogyasztók is alig várták a nyitást, az elmúlt egy év jelentősen megtépázta a pénztárcákat, így sok esetben kevesebb elkölthető pénz marad a kikapcsolódásra, így a mennyiség helyett a minőségre helyeződik a hangsúly.

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.