Hogyan tudják a vendéglátóhelyek maximalizálni a forgalmukat ezekben a nehéz időkben?

  • Minőségi kiszolgálás: magas szintű kiszolgálási sztenderdek kialakítása és betartása, amely során a vendég hozzáadott értéket kap az olcsóbb alternatívaként elterjedt otthoni fogyasztással szemben.
  • Biztonságérzet kialakítása: a járványhelyzet sajnos még nem múlt el teljesen, így a higiéniai elvárások magas szintű betartása elengedhetetlen, pl: fogyasztók számára elérhető fertőtlenítő, jól látható tájékoztató a távolságtartásról, létszámkorlátról és egyéb biztonsági előírások betartásáról, eladói és fogyasztói maszkviselés betartása.
  • Aktív értékesítés: turisták nélkül, akik szemrebbenés nélkül költik a pénzt, nagyon fókuszáltan kell ajánlani a fogyasztóknak, különös hangsúlyt fektetve a keresztértékesítésre. Minden vendéglátóhelynek kell, hogy legyen minimum értékesítési elvárása a dolgozói felé, amelynek betartása kritikus fontosságú a forgalmi célszámok eléréséhez. A jelenlegi gazdasági helyzetben az aktív értékesítés létszükséglettél vált a cégek életében.

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.