Phantom Shopping

MEGVÁLTOZOTT VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK AZ „ÚJ NORMÁL” KORÁBAN

Hogyan segít a Phantom Shopping? Mit teszünk az értékesítési eredmények javulásáért?

A Mystery Shopping 2.0 a mérési eredményeken túl arra fókuszál, hogy mit teszünk az értékesítési eredmények javulásáért.

A rendszeres próbavásárlási felmérésekkel és ami legalább ennyire fontos, az értékesítési hálózat számára történő rendszeres visszajelzéssel komoly növekedés érhető el az értékesítési erőbedobásban.

Ehhez nyújt támogatást a világszinten egyedülálló Mystery Motive webtracking rendszer, amelyben a próbavásárlási eredményeken túl az akciótervek és ösztönzők is nyomon követhetőek.

Phantom Shopping

MyMo Deep Analytics

A Phantom Shopping gyorsan reagált a megváltozott helyzetre, ahol a vevői interakciók és az értékesítői erőbedobás mélyebb értése elengedhetetlen.

Ezért került kifejlesztésre a MyMo Webtrack rendszeren belül a “Deep Analytics” eszköztár, mely a kimutatások paraméterezését korlátlanul teszi lehetővé.

Az új analítikai eszköz díjmentes bemutatásával kapcsolatban keresse a Phantom Shopping tanácsadóit!

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.