Phantom Shopping

MEGVÁLTOZOTT VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK AZ „ÚJ NORMÁL” KORÁBAN

gészségügyi aggályok, pénzügyi bizonytalanság és megváltozott fogyasztói viselkedés — ezek csak néhány tényező, ami a járvány okozta „új normál” korában meghatározza a gazdasági mutatók alakulását.

Világszerte a COVID-19 miatt a háztartások 56%-ának bevétele csökkent 2020-ban a Kantar felmérése szerint.

Ugyanez az arány az Y-generáció esetén már 68%, a Z-generációnál pedig 65%-ra tehető.

A 2020-ban már érezhető gazdasági lassulás mostanra recesszióba fordult, és a magyarországi fizetési moratórium nyárra tervezett feloldásával a háztartások számára rendelkezésre álló jövedelem még tovább fog csökkenni.

„…a vásárlók ritkábban járnak vásárolni, de nagyobb összegű egyszeri vásárlásokat bonyolítanak (+23%), az impulz kosarak pedig továbbra is rendkívül alacsony szinten vannak (-27%).” / RetailZoom

Phantom Shopping

kijárási korlátozások miatt kényszerűen megváltozott szokások egy része már a korlátozások feloldása után is az életünk szerves részei maradnak. Ilyen például a home office és a távmunka lehetősége, az online vásárlás térnyerése vagy éppen az egészséges életmód szerepének növekedése.

Az újonnan kialakult magatartási normák között ugyancsak jelentős hatással bír a kereskedelemre a vásárlási alkalmak csökkenése, azaz hogy a fogyasztók ritkábban, de nagyobb kosárértékkel vásárolnak.

Az impulzusvásárlásokat felváltották a hosszú bevásárlólisták.

A vásárlók kevésbé hajlandóak több üzletbe ellátogatni, inkább igyekeznek mindent egy helyen beszerezni. A kereskedők számára pedig komoly fejtörést okoz az, hogy hogyan tartsák szinten az értékesítési eredményeiket a drasztikusan alacsony tranzakciós számok mellett, azaz a kevesebb vevőnek hogyan adjanak el többet.

Mi a Phantom Shopping-nál úgy gondoljuk, erre hatékony megoldás: a Konzultatív Értékesítés.

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.