Phantom Shopping

Melyek a legfontosabb kritériumok a biztonságérzet fennállásához?

ideónkban, a grafikonon pirossal látható a biztonságérzet mértéke, amikor az adott biztonsági intézkedést nem tartották be és zölddel amikor betartották a vizsgált helyszínen.

A két érték különbsége határozza meg azt, hogy az adott intézkedés, mennyire fontos kritérium. 55% pontos különbséggel egyértelműen az eladók védőfelszerelésének jelenléte a legfontosabb a vásárlók számára. Második helyen a vásárlók maszkviselése (37% pontos különbség), míg a harmadik helyen a vásárlók távolságtartása áll (35% pontos különbség).

És vajon a boltok ajánlásának szempontjából, melyek a kiemelt szempontok?

kutatásból az is kiderül, hogy szintén az eladók védőfelszerelésének jelenléte befolyásolja leginkább azt, hogy a vásárló ajánlaná-e az adott boltot, míg a második helyen ugyancsak a többi vásárló maszkviselése áll. Mind az eladó, mind pedig a többi vásárló fegyelmezetlensége okozhatja azt, hogy a vásárló nem érzi magát biztonságban az üzletben, a szabályszegések miatt.

A Phantom Shopping hamar reagált a COVID-19 tavaszi hullámában megváltozott vásárlói szokásokra, és felméréseiben egyedi ügyféligény szerint alkalmazza a higiéniára/biztonságérzetre vonatkozó kérdéseket.

Amennyiben még nem méred ezt a mutatót, vagy a méréssel kapcsolatban kérdésed merül fel, bátran keresd a Phantom Shoppingot!

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.