Phantom Shopping

Mennyire érzik magukat biztonságban a vásárlóid?

Covid-19 járvány kapcsán a vállalkozásoknak hirtelen kellett teljesen új, a korábbinál sokkal magasabb higiéniai sztenderdeket kialakítani, és azokat betartani mind a munkavállalókkal, mind a vásárlókkal.

A Phantom Shopping és az MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) ennek kapcsán 2020. október-novemberében több, mint 600 helyszín próbavásárlói felmérésével készített egy átfogó magyarországi elemzést, amelyben hat dimenzió mentén vizsgálták a vásárlói tapasztalatokat különböző üzletekben és vendéglátóhelyeken.

Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy a biztonságérzet az első számú prioritás a vásárlók számára, ami jelentős hatással van az ügyfélelégedettségre is!

Phantom Shopping

A vásárlói biztonságérzet szempontjai:

  • Vásárlók számára elérhető fertőtlenítő
  • Távolságtartásra felhívás látható helyen
  • Eladók távolságtartása
  • Vásárlók távolságtartása
  • Eladók védőfelszerelése (maszk, plexi, stb.)
  • Vásárlók maszkviselése

felmérés eredményei alapján a vevők és az eladók minden óvintézkedés ellenére sem tartják be a távolságtartásra vonatkozó szabályokat az esetek közel felében. A teljes felmérés 8,3 pontos átlaga habár jónak tűnhet, ez mégis potenciálisan kieső forgalmat jelent azokban az esetekben, ahol a vevő nem érzi magát biztonságban az adott üzletben.

--

--

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phantom Shopping

Phantom Shopping is the leading Mystery Shopping company in Hungary, which now helps its clients to improve their sales processes with 15 years of experience.